ฉันเพิ่งเข้าร่วมหลักสูตรระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อเรียนรู้ […]